OVER ONS

Alles over het Psychomotorisch Expertisecentrum

Geschiedenis

In 2023 is het Psychomotorisch Expertisecentrum Kind en Jeugd gestart met het geven van bij en nascholingen voor professionals die werken met kinderen (PMEC).

De wortels van het Expertisecentrum gaan terug naar 1974 toen de Stichting Le Bon Départ (LBD) werd opgericht. De Stichting legde de basis voor opleidingen en trainingen op het gebied van Psychomotorische Kindertherapie. In 2016 werd de merknaam PMKT geïntroduceerd, wat staat voor de post HBO beroepsopleiding Psychomotorisch kindertherapeut. In 2025 studeren de laatste therapeuten af aan deze beroepsopleiding.

Met de oprichting van het Psychomotorisch Expertisecentrum willen wij de unieke werkwijze die binnen de PMKT gebruikt wordt verspreiden en delen met professionals die werken in de zorg, het gezin of het onderwijs. Door onze werkwijze wordt een nieuwe impuls gegeven aan het creëren van een effectieve omgeving waarbinnen kinderen kunnen leren (op verschillende ontwikkelingsdomeinen) en zich ontwikkelen.

Bij de oprichting van het Psychomotorisch Expertisecentrum hebben we ons laten leiden door een sterke visie over kind ontwikkeling en kindgericht werken.

Visie

Onze visie is dat kinderen zich ontwikkelen doordat zij fysiek zintuiglijke ervaringen opdoen binnen een relatie van veiligheid en liefde en in verbinding met de ander (ouders, leerkrachten, begeleiders, therapeuten). Zo leren zij om gaan met emoties, hun gedrag te reguleren, relaties aan te gaan met anderen en betekenis te geven aan ervaringen en de wereld om hen heen.

Wij geloven dat, als wij investeren in kennis, groei en ontwikkeling van professionals die werken met kinderen, wij impact hebben op de ontwikkeling van kinderen in deze maatschappij zodat zij opgroeien tot zelfstandige, gelukkige en veerkrachtige (jong)volwassenen.
 
‘Relationships are the agents of change and the most powerful ‘therapy’ is human love’
- Bruce D. Perry –

Missie

Wij leiden professionals op die, vanuit spel en beweging, kinderen (0-18 jaar) nieuwe gedragspatronen laat ontdekken en eigen maken zodat zij groeien in hun ontwikkeling en adequaat kunnen functioneren in het dagelijks leven.

Kernwaarden

  • Het Psychomotorisch Expertisecentrum wil aansluiten bij het zich ontwikkelende kind, dat wil zeggen dat onze scholingen kind- en ontwikkelingsgericht zijn.
  • Wij geloven dat spel en bewegen, in interactie met kind en ouders, in iedere context groei en ontwikkeling van kinderen stimuleert.
  • Wij geloven dat, om kinderen goed te begeleiden, de professional inzicht moet hebben in zijn/haar eigen gedragspatronen, kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen. Om daarop effectief te kunnen reflecteren en adequaat te kunnen handelen werken wij tijdens onze scholingen ervaringsgericht.

Onze aanpak

Onze aanpak is gebaseerd op kennis uit de literatuur, theoretische modellen en benaderingen, jarenlange praktijkervaringen en vaardigheden uit de Psychomotorische Kindertherapie (PMKT). Op een psychomotorische wijze werken gaat uit van drie krachtige principes:

De kracht van de relatie: Kinderen ontwikkelen zich in de basis doordat zij fysiek zintuiglijke ervaringen opdoen binnen een relatie van veiligheid en liefde en in verbinding met de ander (ouders, leerkrachten, begeleiders, therapeuten). Zo leren zij om gaan met emoties, hun gedrag te reguleren, relaties aan te gaan met anderen en betekenis te geven aan ervaringen en de wereld om hen heen. Psychomotorisch werken gaat uit ervan dat je als professional bij kunt dragen aan het ontwikkelen van een gevoel van emotionele veiligheid door op een sensitieve, non verbale en kind-volgende manier aan te sluiten bij hoe een kind zich voelt op dat moment.

De wijsheid van het lichaam: Psychomotorisch werken gaat ervan uit dat het lichaam van nature bescherming biedt om met negatieve ervaringen en stress om te kunnen gaan. Door het ontwikkelen van voldoende lichaamsbesef kan weerbaarheid vergroot worden zodat kinderen leren omgaan met tegenslagen. Psychomotorisch werken met kinderen start vanuit het lichaam door lichaamssensaties te herkennen, gebruik te maken van zintuiginformatie, ademhaling, houding en beweging. Zo kunnen kinderen vaardigheden leren en kan het negatieve ervaringen een plekje geven.

De kracht van bewegen: Bewegen heeft veel positieve effecten. R. Bailey onderzocht de relatie tussen bewegen en verschillende ontwikkelingsdomeinen. Niet alleen heeft bewegen positieve effecten op de fysieke ontwikkeling en gezondheid van kinderen maar ook op de persoonlijke-, emotionele-, sociale- en intellectuele ontwikkeling. Een kind bezit een natuurlijke drang om te bewegen en de wereld te ontdekken. Psychomotorisch werken met kinderen sluit aan bij hoe een kind zich van nature ontwikkeld namelijk op een spelende en bewegende manier.

Kwaliteit

Bij het ontwikkelen van onze scholingen maken wij gebruik van het EBP model. Dit betekent dat we gebruik maken van drie belangrijke informatiebronnen namelijk:

  • Informatie uit wetenschappelijk onderzoek (databanken, vakbladen, literatuur).
  • Ervaringen van de beroepsbeoefenaar zelf.
  • Ervaringen en voorkeuren van het kind (en zijn ouders).

Ons docententeam bestaat uit ervaren professionals die veel kennis en ervaring hebben opgedaan binnen het werkveld en die zich regelmatig bijscholen om van de nieuwste inzichten op de hoogte te blijven.

Het Psychomotorisch Expertisecentrum heeft een CRKBO accreditatie en het keurmerk NRTO.

Hoofddocenten

Dit zijn onze hoofddocenten:

Marieke Kamphof
Marieke KamphofMSc., Psychomotorisch Kindertherapeut, Kinderfysiotherapeut en manager van het psychomotorisch expertisecentrum. Hoofddocent PMEC
Els van Montfort
Els van MontfortPsychomotorisch Kindertherapeut. Hoofddocent PMEC

Gastdocenten

We maken regelmatig gebruik van gastdocenten die een specifieke expertise en/of ervaring hebben. Als je je hebt opgegeven voor een scholing dan zullen de docenten in het programmaoverzicht, dat je een aantal weken voor de start van de scholing ontvangt, kenbaar gemaakt worden. Bij sommige cursussen staan de docenten bij de cursusinformatie aangegeven. Zie aanbod.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Le Bon Départ stelt bestuurs- en beheers afspraken vast en kan richtlijnen uitvaardigen aan de manager ter organisatie van de uitoefening van haar bevoegdheden. Het Stichtingsbestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering.

Het bestuur bestaat uit:

LinkedIn icon zw 14x14Antonette Sanders (voorzitter)

InterneticoonzwMeta van den Blink

LinkedIn icon zw 14x14Harry Litz

LinkedIn icon zw 14x14Bert Ordelman

MEER INFORMATIE?

Branchevereniging

nrto logo

Nieuwsbrief

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Contactgegevens

Marieke Kamphof, Manager Psychomotorisch Expertisecentrum

info@pm-expertisecentrum.nl

Telefoon: 06 8380 6325